Ministerul Mediului şi Pădurilor

Adresa: B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti

Web: http://www.mmediu.ro

Program de funcţionare Ministerul Mediului şi Pădurilor:
Luni - Vineri: 08:00 - 16:00

Cabinet Ministru

Telefon: 004 021 408 9523; 004 021 408 9521
Fax: 004 021 312 4227


Direcţia de Comunicare

Relaţii cu Publicul

Telefon: 004 021 408 9500
E-mail: srp@mmediu.ro

Program de Relaţii cu Publicul:
Luni - Marţi: 08:00 - 16:00
Miecuri: 08:00 - 18:00
Joi - Vineri: 08:00 - 16:00


Relaţii cu mass-media (numai pentru jurnaliști)

Telefon: 004 021 408 9605
Telefon / Fax: 004 021 316 6138
E-mail: birouldepresa_mmga@yahoo.com

Registratura

Telefon: 004 021 408 9642

Fax: 004 021 408 9615
E-mail: srp@mmediu.ro


Autoritatea pentru Inundații și Managementul Apelor

Telefon: 021 408 9528
Fax: 021 319 4609

Direcția Managementul Riscului la Inundații

Telefon: 021 408 9527 / 021 408 9536
Fax: 021 316 0282

Direcția Amenajarea Bazinelor Hidrografice - Scheme Directoare

Telefon: 021 408 9610 / 021 408 9536
Fax: 021 408 9610

Direcția Amenajarea Bazinelor Hidrografice - Construcții Hidrografice

Telefon / Fax: 021 316 4465

Direcția Managementul Resurselor de Apă - Protecția Calității Apelor

Telefon: 021 408 9607

Direcția Managementul Resurselor de Apă - Ape Internaționale

Telefon: 021 408 9555


Direcția Afaceri Europene

Telefon / Fax : 021 316 5662


Direcția Relații Externe și Protocol

Telefon / Fax : 021 311 7158


Direcția Generală Achiziții Publice și Administrativ

Telefon / Fax : 021 316 3704


Direcția Generală Economică și Financiară

Telefon / Fax : 021 316 6802

Serviciul Buget

Telefon: 021 408 9573

Serviciul Contabilitate

Telefon: 021 408 9567


Direcția Controlul Poluării și Evaluare Impact

Telefon: 021 408 9595
Fax: 021 316 0421

Serviciul Controlul Poluării și Protecția Atmosferei

Telefon: 021 408 9583 / 021 408 9589 / 021 408 9584 / 021 408 9592

Serviciul Evaluare Impact

Telefon: 021 408 9537 / 021 408 9588 / 021 408 9548


Direcția Generală Juridică

Telefon: 021 408 9553
Fax: 021 316 6155

Serviciul Relația cu Parlamentul

Telefon / Fax: 021 408 9531


Direcția Inspecție și Control

Telefon: 021 408 9609 / 021 408 9576
Fax: 021 408 9596


Compartimentul Audit

Telefon: 021 408 9551
Fax: 021 408 9575


Unitatea de Politici Publice și Managementul Calității

Telefon: 021 408 9542


Direcția Biodiversității

Telefon: 021 408 9636 / 021 408 9545 / 021 408 9546
Fax: 021 316 0287


Direcția Gestiune Deșeuri și Substanțe Periculoase

Telefon: 021 408 9594
Fax: 021 316 0298

Serviciul Gestiune Deșeuri

Telefon: 021 408 9586 / 021 408 9582

Serviciul Sol, Subsol, Substanțe Periculoase

Telefon: 021 408 9558 / 021 408 9633


Direcția Generală de Investiții

Telefon / Fax: 021 311 7163

Serviciul Finanțări Programe

Telefon: 021 408 9608 / 021 408 9638

Serviciul Verificare și Decontare

Telefon / Fax: 021 408 9574

Serviciul Finanțări Investiții

Telefon: 021 408 9602


Direcția Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă

Telefon: 021 408 9541 / 021 408 9556 / 021 408 9621
Fax: 021 311 7154 / 021 408 9635


Direcția Generală AM POS Mediu

Telefon: 021 300 6250
Fax: 021 335 3565 / 021 316 0778

Web: http://www.posmediu.ro


Direcția Generală Păduri

Telefon: 021 318 7003
Fax: 021 318 7011


Direcția Resurse Umane

Telefon: 021 408 9563 / 021 408 9571
Fax: 021 311 7144

ANUNŢ
Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).
De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.

Site realizat şi întreţinut de Serviciul Sisteme Informatice - Ministerul Mediului şi Pădurilor
E-mail it@mmediu.ro

Condiţii legale