Vizualizati toate paginile din cadrul Domenii, ordonate dupa data publicarii:
01 Aug 2019

M49-drum expres, Ungaria

În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo, Ministerul Mediului a primit din partea Ministerului Agriculturii-Departamentul pentru Protecția Mediului din Ungaria, Notificarea Espoo și rezumatul netehnic al Raportul...

24 Jul 2019

Declarația Alianței pentru circularitate în domeniul maselor plastice

În decembrie 2018 Comisia Europeană ca parte a eforturilor sale permanente de reducere a deșeurilor de materiale plastice, de creștere a ponderii materialelor reciclate și de stimulare a inovării a lansat o alianță prin care a reunit părțile interesate din sectorul industriei materialelor plastice. Alianța pentru ci...

11 Jul 2019

Raportul privind impactul asupra mediului pentru Centrala Nucleară Rivne

În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo, Ministerul Mediului a primit din partea Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale din Ucraina Raportul privind impactul asupra mediului pentru Centrala Nucleară Rivne...

10 Jul 2019

Lucrări de construire a instalației de detritiere apă grea

În 14 mai 2019, SNN S.A. - Sucursala CNE Cernavodă a depus la Ministerul Mediului notificarea privind intenţia de realizare a proiectului „Lucrări de construire a instalaţiei de detritiere apă grea", proiect ce va fi amplasat în județul Constanța, oraș Cernavodă, Platforma CNE Cernavodă. Proiectul reprezintă o extin...

09 Jul 2019

Evaluarea implementării legislației de mediu în România - raport de țară

Comisia Europeană (CE) a lansat în 2016 un nou mecanism de evaluare a implementării legislației de mediu a Uniunii Europene (UE) în statele membre. Astfel de rapoarte se întocmesc, pentru fiecare stat membru, o dată la doi ani. Primul raport de evaluare a fost publicat în martie 2017, iar cel de al doilea a fost pub...