Vizualizati toate paginile din cadrul Domenii, ordonate dupa data publicarii:
24 Jul 2019

Declarația Alianței pentru circularitate în domeniul maselor plastice

În decembrie 2018 Comisia Europeană ca parte a eforturilor sale permanente de reducere a deșeurilor de materiale plastice, de creștere a ponderii materialelor reciclate și de stimulare a inovării a lansat o alianță prin care a reunit părțile interesate din sectorul industriei materialelor plastice. Alianța pentru ci...

11 Jul 2019

Raportul privind impactul asupra mediului pentru Centrala Nucleară Rivne

În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo, Ministerul Mediului a primit din partea Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale din Ucraina Raportul privind impactul asupra mediului pentru Centrala Nucleară Rivne...

10 Jul 2019

Lucrări de construire a instalației de detritiere apă grea

În 14 mai 2019, SNN S.A. - Sucursala CNE Cernavodă a depus la Ministerul Mediului notificarea privind intenţia de realizare a proiectului „Lucrări de construire a instalaţiei de detritiere apă grea", proiect ce va fi amplasat în județul Constanța, oraș Cernavodă, Platforma CNE Cernavodă. Proiectul reprezintă o extin...

09 Jul 2019

Evaluarea implementării legislației de mediu în România - raport de țară

Comisia Europeană (CE) a lansat în 2016 un nou mecanism de evaluare a implementării legislației de mediu a Uniunii Europene (UE) în statele membre. Astfel de rapoarte se întocmesc, pentru fiecare stat membru, o dată la doi ani. Primul raport de evaluare a fost publicat în martie 2017, iar cel de al doilea a fost pub...

07 May 2019

Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare

Marcarea "Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare" a fost făcută la propunerea Secretariatului Convenţiei privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS) şi a Secretariatului Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA). România a aderat la CMS prin Legea nr...