Vizualizati toate paginile din cadrul Domenii, ordonate dupa data publicarii:
13 Jan 2020

Comunicări Comisia Europeană

COM (2019) 640 final, Comunicarea Comisiei Pactul ecologic european: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN

30 Dec 2019

Planul de acțiune pentru economia circulară

În comunicarea privind Acordul verde european https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en, Comisia Europeană s-a angajat să adopte un nou Plan de acțiune pentru economia circulară care va accelera tranziția către o economie circulară consolidând baza industrială a Uniunii Europene ...