Înregistrări – atestări

Atestarea pentru lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic

Atestare pentru proiectarea drumurilor forestiere (conform Ordin 576/2009 cu completari si modificari 2015)

 

[26.01.2016] Actualizare Date de contact ale Secretariatului Comisiei de Înregistrare în Registrul Național a elaboratorilor de studii pentru protecția mediului: gabriela.osiceanu@mmediu.ro, oana.toader@mmediu.ro, telefon 021.408.95.37, Interior 9537

Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului [10 iulie 2016];

Situația solicitărilor de înscriere în Registrul Național elaboratori studii impact protecția mediului și a solicitărilor de reînnoire a certificatelor de înregistrare [actualizata 8 iunie 2017] 

Lista persoanelor fizice şi juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene care desfăşoară activităţi de elaborare a studiilor pentru protecţia mediului pe teritoriul României

Lista persoanelor fizice şi juridice rezidente în state UE care elaborează studii pentru protec

[15.07.2015] Atestarea instituțiilor publice/private în domeniul gospodăririi apelor

1. Lista instituţiilor publice / private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor atestate conform ordinelor 337/2014,631/2015 ( actualizata in decembrie 2016)

2. Ordinul nr. 631 a MMAP pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor

3.  Anexa 1