Înregistrări – atestări

[26.01.2016] Actualizare Date de contact ale Secretariatului Comisiei de Înregistrare în Registrul Național a elaboratorilor de studii pentru protecția mediului: gabriela.osiceanu@mmediu.ro, oana.toader@mmediu.ro, telefon 021.408.95.88.

Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului  [actualizat 2 Mai 2019]
*Certificatele de înregistrare pentru persoanele fizice și juridice înscrise în Registrul Național în urma deciziei Comisiei din data de 15.02.2018, precum și pentru persoanele fizice și juridice ale căror solicitări de reînnoire au fost evaluate de Comisie la aceeiași dată vor fi emise în termen de 30 zile de la data postării Registrului în pagina de web a Ministerului Mediului.

Situația solicitărilor de înscriere în Registrul Național elaboratori studii impact protecția mediului și a solicitărilor de reînnoire a certificatelor de înregistrare  [actualizată 4 Martie 2019]

Lista persoanelor fizice şi juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene care desfăşoară activităţi de elaborare a studiilor pentru protecţia mediului pe teritoriul României

Lista persoanelor fizice şi juridice rezidente în state UE care elaborează studii pentru protecția mediului