MMAP vă aduce la cunoștință că în data de 18.06.2015, începând cu ora 10, va desfășura la sediul APM Mureș, dezbaterea publică a Regulamentului Parcului Defileul Mureșului Superior și a siturilor Natura 2000 – ROSPA003 Depresiunea și Munții Giurgeului, ROSPA0030 Defileul Mureșului Superior, ROSCI0019 Călimani – Gurghiu, ROSCI0113 Mlaștina după Luncă, ROSCI0243 Tinovul de la Dealul Albinelor și ROSCI0279 Borzont.

Data publicarii : 12 Jun 2015

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vă aduce la cunoștință că în data de 18.06.2015, începând cu ora 10, va desfășura la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, dezbaterea publică a Regulamentului Parcului Defileul Mureșului Superior și a siturilor Natura 2000 – ROSPA003 Depresiunea și Munții Giurgeului, ROSPA0030 Defileul Mureșului Superior, ROSCI0019 Călimani – Gurghiu, ROSCI0113 Mlaștina după Luncă, ROSCI0243 Tinovul de la Dealul Albinelor și ROSCI0279 Borzont, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată.

Persoana responsabilă cu organizarea dezbaterii publice din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcţia Biodiversitate este doamna Cristina Irimia, consilier, având următoarele date de contact:adresa e-mail cristina.irimia@mmediu.ro, telefon: 0740468275. 

Documentul supus dezbaterii publice (în format electronic) este disponibil la următorul link:

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-regulamentul-parcului-natural-defileul-muresului-superior/596 .

 

Ordinea de zi a ședinței dezbaterii publice este următoarea:

     1. Prezentarea regulilor de desfășurare a dezbaterii publice.

                      Responsabil: Adi Croitoru, Director – Direcția Biodiversitate

   2. Prezentarea Regulamentului Parcului Defileul Mureșului Superior și a siturilor Natura 2000 – ROSPA003 Depresiunea și Munții Giurgeului, ROSPA0030 Defileul Mureșului Superior, ROSCI0019 Călimani – Gurghiu, ROSCI0113 Mlaștina după Luncă, ROSCI0243 Tinovul de la Dealul Albinelor și ROSCI0279 Borzont.

                      Responsabil: Attila KORPOS, Director parc – Administrația

                                         Parcului Natural Defileul Mureșului Superior

     3. Înscrierea la cuvânt a participanților.

     4. Luarea cuvântului de către participanți conform ordinii de înscriere la cuvânt.

     5. Discuții pe marginea propunerilor/recomandărilor formulate de către participanții înscriși la cuvânt.

    6. Preluarea propunerilor/recomandărilor scrise formulate de către participanți de către reprezentanții MMAP în vederea analizării acestora.

     7. Încheierea dezbaterii publice.

     8. Întocmirea minutei dezbaterii publice de către reprezentanții MMAP și semnarea acesteia de către participanții la dezbaterea publică.

Recomandările/propunerile exprimate verbal de către participanții înscriși la cuvânt se consemnează în rezumat, în minuta dezbaterii publice.

Recomandările/propunerile scrise vor fi preluate de către reprezentanții MMAP în cadrul dezbaterii publice, în vederea analizării acestora.

Timpul alocat fiecărui participant pentru luarea cuvântului, cu excepția reprezentanților MMAP, APM Mureș și GNM, va fi de 20 de minute.

[26.06.2015] Minuta dezbaterii publice | Observatii/Propuneri