MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea ANAR, instituție publică aflată în coordonarea MMAP, pentru Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

Data publicarii : 22 Nov 2016

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral.

Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Economico - Finaciara.

Persoana de contact este: domnul Mircea STOIANESCU, Telefon : 021/4089567, e-mail: Mircea.Stoianescu@mmediu.ro .