MM supune dezbaterii publice Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei împreună cu rezervaţia naturală B6. Lacul Rodeanu

Data publicarii : 05 Apr 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MM supune dezbaterii publice Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei împreună cu rezervaţia naturală B6. Lacul Rodeanu

Proiect de ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Direcția Biodiversitate, persoană de contact d-na Anca Crăciunaş, telefon: 021/4089545, e-mail: anca.craciunas@mmediu.ro.