MM supune dezbaterii publice Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0012 Braţul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV. 34 Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani - Borcea

Data publicarii : 05 Apr 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MM supune dezbaterii publice Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0012 Braţul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV. 34 Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani - Borcea (fără partea care se suprapune cu  ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova)

Proiect de ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Direcția Biodiversitate, persoană de contact d-na Anca Crăciunaş, telefon: 021/4089545, e-mail: anca.craciunas@mmediu.ro