MM supune dezbaterii publice regulamentul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, al siturilor de importanță comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului și ROSCI0021 Câmpia Ierului şi al ariilor naturale protejate de inters național 2.182. Pășunea cu Corynephorus de la Voivozi, 2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlaştina Vermeş şi 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece

Data publicarii : 04 Apr 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice pentru, o perioadă de 30 de zile, regulamentul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, al siturilor de importanță comunitară  ROSCI0020 Câmpia Careiului și ROSCI0021 Câmpia Ierului şi al ariilor naturale protejate de inters național  2.182. Pășunea cu Corynephorus de la Voivozi, 2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlaştina Vermeş şi 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece.

Regulamentul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, al siturilor de importanță comunitară  ROSCI0020 Câmpia Careiului și ROSCI0021 Câmpia Ierului şi al ariilor naturale protejate de inters național  2.182. Pășunea cu Corynephorus de la Voivozi, 2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlaştina Vermeş şi 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 zile de la data publicării pe site. Precizăm că persoana de contact pentru primirea comentariilor și observațiilor este dna Liliana Vîrtopeanu, consilier, Direcția Biodiversitate, telefon 0213160287, e-mail: liliana.virtopeanu@mmediu.ro.