MM supune dezbaterii publice Proiectul de OM privind modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1004/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind aplicarea penalității prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră"

Data publicarii : 13 Apr 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice Proiectul de OM privind modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1004/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind aplicarea penalității prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră".

Proiect de OM | Referat 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului – Administrația Fondului pentru Mediu.

Persoana de contact este:  dl. Octavian Goga, adresă de e-mail: octavian.goga@afm.ro .