Anunț privind rezultatele procedurii de selecție a partenerului/partenerilor, entității/entităților publice sau private în vederea elaborării Cererii de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 4, ce vizează monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din România și pentru realizarea raportării conform articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE

Data publicarii : 27 Jan 2017

Anunț privind rezultatele procedurii de selecție a partenerului/partenerilor, entității/entităților publice sau private în vederea elaborării Cererii de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 4, ce vizează monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din România și pentru realizarea raportării conform articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE.

Descarca anuntul