MMAP supune dezbaterii publice proiectul de OM pentru modificarea anexei nr.1 la Metodologia de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1039/2010

Data publicarii : 25 Jan 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de OM pentru modificarea anexei nr.1 la Metodologia de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1039/2010.

Proiect ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.


Persoana de contact este dl. Marius CRISTEA, e-mail: marius.cristea@mmediu.ro .