MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea punctului 10 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 222/2016 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară – Sucursala Institutul de Cercetări Nucleare

Data publicarii : 10 Dec 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea punctului 10 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 222/2016 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară – Sucursala Institutul de Cercetări Nucleare.

 

Proiect Ordin | Notă de fundamentare

 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  Camelia Hintea, adresă de e-mail: camelia.hintea@mmediu.ro .