MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind depozitarea deşeurilor

Data publicarii : 20 Nov 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind depozitarea deşeurilor.

Proiect Lege | Expunere de motive

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Gestionarea Deșeurilor.
Persoana de contact este domnul Mihai Bizomescu, consilier superior – Direcția Gestionarea Deșeurilor, e-mail: mihai.bizomescu@mmediu.ro .