Ediția august 2020 a Catalogului pădurilor virgine și cvasivirgine din România

Data publicarii : 28 Aug 2020

La data de 17 august 2020, în Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine este înscrisă o suprafață totală de 33.033,61 ha, din care 6.665,46 ha păduri virgine și 26.368,15 ha păduri cvasivirgine, cuprinzând în plus față de precedenta ediție, publicată pe site-ul MAP în decembrie 2019, o suprafață de 2886 ha păduri cvasivirgine. Facem precizarea că întreaga suprafață a celor 2319 unități amenajistice cuprinse în Catalog au fost integral verificate pe teren și confirmate de către amenajiști sau elaboratorii de studii.

În cursul lunii martie 2020 a fost finalizat „Ghidul de bune practici privind întocmirea și verificarea studiilor de fundamentare a pădurilor virgine / cvasivirgine”, care a fost postat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și care este un instrument de un real folos elaboratorilor și gărzilor forestiere pentru întocmirea unor noi studii sau completarea/corectarea și respectiv, verificarea studiilor ce nu sunt încă avizate. Precizăm că la data actuală, mai există 63 de studii neavizate, cu o suprafață totală de 21.616,76 ha, din care 41 de studii, cu o suprafață aferentă de 17.926,96 ha, au fost returnate pentru refacere direct de către gărzile forestiere, iar la diferența de 22 studii, cu o suprafață aferentă de 3.689,8 ha ce au fost transmise pentru avizare la MMAP, au fost solicitate completări. Pentru evitarea unor neînțelegeri, precizăm că un studiu poate cuprinde unul sau mai multe trupuri de pădure. La toate aceste studii au fost făcute observații cu privire la conținut, ce au fost comunicate elaboratorilor pentru a fi efectuate completările / corecturile necesare. Pe baza „Ghidului” mai sus menționat, avem informații că toate aceste studii vor fi revizuite de către elaboratori pentru a fi supuse avizării în CTAS.

De asemenea, în luna august a fost finalizată achiziția publică a serviciilor de întocmire a „Studiului național de identificare a pădurilor virgine / cvasivirgine”, urmând a se încheia contractele de execuție. Această reușită a fost posibilă ca urmare a finalizării în prima parte a lunii aprilie 2020 anexelor cu amplasamentele, care cuprind o suprafață identificată de 39.558,4 ha, pe raza unui număr de

19 județe din România. Amplasamentele din anexele la studiu au făcut obiectul unei consultări publice în luna ianuarie 2020, ocazie cu care au fost primite mai multe propuneri din partea ONG și a unor persoane fizice. Din cauza faptului că propunerile au fost aproximative ca suprafață și cu amplasamente neactualizate, a fost necesară o analiză amănunțită, pentru excluderea amplasamentelor care se aflau deja în Catalog sau au făcut obiectul unor studii încă neavizate, de stabilire a suprafeței corecte în loc de cea estimată, dar și pentru a adăuga noi amplasamente ce au fost identificate între timp la nivelul MMAP.

Amplasamentele identificate conțin și pădurile care se califică și care fac parte în prezent din situl natural UNESCO „Păduri străvechi și seculare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei” ce nu au fost cuprinse în alte studii individuale.

Deși există și alte opinii ale unor persoane rău-voitoare sau fără expertiză în domeniu, precum că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor obstrucționează finalizarea introducerii în Catalog a pădurilor virgine / cvasivirgine, dorim să reiterăm următoarele:

Din datele prezentate mai sus rezultă că pe lângă cele 33 mii ha de păduri incluse deja în Catalog, mai există încă 61,2 mii ha păduri potențial virgine/cvasivirgine ce pot intra în Catalog după finalizarea / completarea și avizarea studiilor. Considerăm că aceste cifre reprezintă intenția fermă a autorității publice de a finaliza includerile în Catalog și că protejarea și conservarea pădurilor virgine și cvasivirgine din România a fost și reprezintă în continuare o prioritate pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. În același timp, mai arătăm că această activitate se desfășoară într-un mod profesionist, prin parcurgerea integrală a terenului, nu doar prin consultarea unor imagini satelitare sau pentru a satisface orgolii și dorințe ale unor persoane necalificate pentru o astfel de activitate.

În final, dorim să subliniem faptul că suntem deschiși și apreciem o colaborare cu orice entitate de bună-credință, care dorește să își aducă o contribuție reală la completarea Catalogului, dar în același timp, atragem atenția că o pădure virgină / cvasivirgină trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de criterii și indicatori, care sunt prevăzuți în Ordinul nr. 3397/2012 și explicați în „Ghidul de bune practici” și că nu orice pădure cu vârstă înaintată este în mod obligatoriu și o pădure virgină/cvasivirgină, așa cum pot înțelege, în mod eronat, unele persoane fără cunoștințe în domeniu, dar care doresc să facă din această activitate doar un spectacol mediatic, din care să le rezulte beneficii proprii, dar care nu are nicio legătură cu realitatea pădurilor respective.

Catalog paduri virgine si cvasivirgine 15 august 2020